Fakta kunskapsstyrning

Alla patienter ska ha tillgång god hälso- och sjukvård på lika villkor, baserad på bästa möjliga kunskap. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.

Det är utgångspunkt i den nationella struktur för kunskapsstyrning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar samtliga regioner att medverka i.

Fakta nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 

Beslut

Region Gävleborg har godkänt SKR:s rekommendationer och ska anpassa den lokala kunskapsorganisationen till den nationella och sjukvårdsregionala programområdes- och samverkansstrukturen. Se § 173 i protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2017-10-18 samt diarienummer HSN 2016/208

Styrgrupp

Nationell styrgrupp och beredningsgrupp SKR