Nationellt system för kunskapsstyrning

Alla patienter ska ha tillgång god hälso- och sjukvård på lika villkor, baserad på bästa möjliga kunskap. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.

Kunsskapsstyrning innebär bland annat att vi inom hälso- och sjukvården är med och bestämmer vad som är de bästa metoderna och behandlingen inom ett område eller diagnos och i förlängningen också var i landet/regionen vården ska bedrivas - så kallad nivåstrukturering. Praktiskt sker arbetet i arbetsgrupper på olika nivåer.