Referensgrupp

En referensgrupp kan bestå av personer som projektet behöver för att få kunskap och kompetens. Personerna kan komma från den egna organisationen eller utifrån.

Till projeket "Kulturarvet - Nyckeln till framtiden" finns en referensgrupp som består av personer som till större del kommer från andra organsiatoner. Gruppen hålls informerad för att sprida kunskap om projektet och som kan använda sig av eller bli påverkade av projektets resultat. Därför är gruppen viktig för förankring och för att skapa engagemang för projeket.

Deltagare i referensgruppen

Ann Nilsén
Bengt Söderhäll  
Elisabeth Eriksson 
Erik Olof Wiklund 
Lars Berglund 
Marie Östblom 
Rie Stagegaard 
Robert Larsson 
Sergio Manzanares 
Stephanie Kristofers