Inventering och förankring

Den första delen av kulturarvsprojektet handlar om att inventera, förankra och fånga upp idéer om vad som är på gång inför kulturarvsåret 2018. 

Att det planeras och genomförs en mängd aktiviteter har vi fått reda på genom de drygt 20 möten vi deltagit i; musik, teater, konferenser, vandringar, utställningar, boksläpp, utgrävningar och mycket mycket mer. Vi har träffat människor i kommuner, museer, organisationer, företag med flera som berättat om vad som händer och planeras 2018.

Vilka har vi hittills mött?

Fram till maj 2017 har vi träffat 20 olika aktörer och drygt 200 personer.

Verksamhetsområden inom Kulturutveckling, Region Gävleborg

  • Crossmedia
  • Film
  • Konst
  • Musik
  • Hemslöjd
  • Teater
  • Regional biblioteksverksamhet

Integration för inspiration
En samverkansgrupp länsstyrelsen, kommun och region för årliga konferenser och andra aktiviteter. Fokus 2017-2018 är kulturarv och integration. 3 möten

Järnriket
Workshop med aktörer inom Järnriket.

”Plattan” 
Förslag om teaterpjäs i samarbete med Scenplats Hudiksvall. Dramatiserade guidningar om världsarvet. Boksläpp - Folkdräkter i Hälsingland. Vinteraktiviteter i Los och Stene. 

Kulturchefer
Information på kulturchefsmöte.

Länsstyrelsen
Gruppen om friluftsliv diskussion om skolskogar.

Symfoniorkestern
Möte med symfoniorkestern.

Länsmuseet
Fokus på tema kust.

Anne Lindblad
Dans residens 2018.

Matvärden
Möte med Matvärden – pågår till våren 2018.

AER

Referensgruppen
Workshop med refernsgruppen. Budskap - välj inte, ta med allt!

Ovanåker
Möte med representanter från kommunen.

Ljusdal
Möte med representanter från kommunen.

Bollnäs
Möte med representanter från kommunen.

Wetterlings och Gränsfors
Yxan, skogen…

Wij trädgårdar
Samtal om valsverket och integration.

Fängelsemuseet
Utställning om avrättningsplatser invigs 2018

Länsmuseet
Många bra idéer! Få ihop länet. Tema skogen, kusten.

Världsarvspedagogik
Samtal med gruppen världsarvspedagogikgruppen