Nyckeln till framtiden

Målet med projektet är att öka kunskapen och stoltheten kring länets kulturarv. Kulturarvsåret 2018 kommer fungera som katalysator för utbyte och utveckling av kulturarvsfrågor.

Målsättning är också att öka tillgängligheten och att länet blir känt för sin rika kultur och dess kulturarv. 

Vad händer 2017?

År 2017 är ett planeringsår. Det är året då vi väljer ut vad som ska ske under kulturarvsåret genom planering och ”byggande” av ett årsprogram 2018. Det innebär:

  • Inventering av miljöer.
  • Identifiera och kontakta regionala och lokala aktörer.
  • Identifiera nationella och internationella aktörer för utbyte och samarbete
  • Arrangera möten med presumtiva samarbetspartners
  • Ta vara på engagemang och få inspiration och idéer till aktiviteter att gå vidare med.
  • VR-arbetet, som inletts med Världsarvet Hälsingegårdar, intensifieras och uppgraderas
  • Planera för att göra kulturarvet tillgängligt och se över åtgärder för att knyta samman kulturarv på olika platser

Genomförande under 2018

Under genomförandeåret (2018) ska aktiviteter som lockar en större publik genomföras. Det är viktigt att aktiviteterna är differentierade på så sätt att även mindre evenemang inte får stå tillbaka för de större. Under året läggs ett program som rymmer föreläsningar, visningar, evenemang löpande.

Exempel:

  • UPPTÄCK Första perioden med arbetsnamnet ”Upptäck” eller ”Kulturarv för alla sinnen” infaller jan-april. Perioden präglas av arrangemang på tema kulturarv som utgår från smak (mat), hörsel (t.ex. musik), syn (utställningar, visningar) och känsel (slöjd, hantverk).
  • UPPLEV Den andra perioden kallar vi ”Upplev” eller ”Kulturarv för upplevelser” och infaller maj till september. Då gör vi kulturarvet tillgängligt genom kulturupplevelser, visningar och evenemang, exempelvis konst, teater och musik i kulturhistoriska miljöer som speglar länets kulturarv.
  • UPPSKATTA Slutligen ”Uppskatta” eller ”Kulturarv för kunskap” infaller slutligen oktober till december. Det är en tid för seminarier, kunskapshöjande aktiviteter som kurser inom exempelvis vård och utveckling av kulturmiljöer och immateriellt kulturarv.

Erfarenheter samlas under 2019

År tre fokuserar på tillvaratagande och erfarenhetsspridande. Tillvaratagande av kontakter, initiativ till bildande av nätverk med mera. Aktiviteterna ska utvärderas som underlag för vad som är hållbart att gå vidare med på lång sikt. Utvärderingarna, som gjorts löpande under projektperioden, tas tillvara för att hitta former för fortsatt arbete inom ordinarie verksamheter på regional och lokal nivå.