Kulturarvsåret 2018

Europeiska kommissionen har utsett 2018 som europeiskt kulturarvsår.

Kommissionen anser att kulturarvet är så centralt för Europas identitet, och på grund av de allvarliga hot kulturarvet står inför i konfliktområden, att tiden är rätt att särskilt uppmärksamma kulturarvet. 

Region Gävleborg satsar på Kulturarvsåret 2018 i ett projekt; Kulturarvsåret – Nyckeln till framtiden

Webbplats: kultarv2018.se 

Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att anordnas över hela Europa, liksom information, utbildning och informationskampanjer.
Kulturarv lyfts även fram som att kunna spela en nyckelroll i EU:s förbindelser med resten av världen och att särskilt bemöta förstörelsen av kulturarv i konfliktområden och olaglig handel med kulturföremål.

Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att anordnas över hela Europa, liksom information, utbildning och informationskampanjer. Kulturarv lyfts även fram som att kunna spela en nyckelroll i EU:s förbindelser med resten av världen och att särskilt bemöta förstörelsen av kulturarv i konfliktområden och olaglig handel med kulturföremål.

Den nyligen publicerades rapporten Cultural Heritage Counts for Europe visar att kulturarv skapar jobb, lockar till investeringar och kan stärka social sammanhållning. Uppskattningsvis 300 000 personer arbetar direkt i kulturarvssektorn i EU och så många som 7,8 miljoner arbetstillfällen skapas indirekt av sektorn.

Mer information:
EU-kommissionens pressmeddelande om förslaget
EU:s strategi för kultur i internationella relationer
Rapport - Cultural Heritage Counts for Europe
Mer information på kommissionens webbplats