Kultur och hälsa

Kultur Gävleborg och Folkhälsa & hållbarhet arbetar kring ett nygammalt område, "Kultur och hälsa".

Kultur Gävleborg har i uppdrag att arbeta med ökad tillgänglighet till kulturområdet. Detta innefattar bland annat att tillgängliggöra kultur som individstärkande aktiviteter för människor med vård- och rehabiliteringsbehov.

Ur ett folkhälsoperspektiv arbetar man bl a förebyggande med att uppmuntra till positiv livsstilsförändring. Här kan deltagande i kulturlivet innebära ny social gemenskap, möjligheter till personlig utveckling mm.

Läs mer om "Kultur och hälsa"


Wij trädgårdar. Foto Pernilla Hed.