Integration Gävleborg

Integration Gävleborg är ett partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. Partnerskapet samordnas tillsammans av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Övriga aktörer i partnerskapet är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner.

Länk till partnerskapets webbplats: http://integrationgavleborg.se/