Tillvägagångssätt för att digitalisera

Metodiken för att digitalisera bygger på att för respektive område identifiera de framgångsfaktorer som finns, eller behövs, för att förmågan att genomföra sitt uppdrag skall maximeras.

Varhelst det är möjligt att på ett strukturerat och effektivt sätt använda digitala lösningar för att uppnå mätbar framgång, så skall handlingsplanen visa hur detta kan genomföras.

I dokumentet nedan beskrivs hur en verksamhet går till väga för att motivera varför en digitalisering är en viktig aktivitet för att öka verksamhetens förmåga.

Metodik – tillvägagångssätt för att digitalisera (.pdf)