Syfte och mål

Syfte

Gävleborgs län ska genom den Regionala Digitala Agendan samt Handlingsplan Digitala Agendan bidra till regeringens mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den långsiktiga effekten är att individer och organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer och sin omgivning på helt nya sätt genom verktyg som utgår från modern teknik.

Handlingsplanen styr och underlättar hur vi på bästa sätt, inom länet, kan utnyttja de förutsättningar som ny teknik kan ge. Hur ta tillvara digitaliseringens möjligheter, utveckla och effektivisera verksamheter med hjälp av digitala lösningar. Sskapar möjligheter för länets digitala utveckling och är en sammanhållande bas för regional digital verksamhetsutveckling.

Handlingsplanen Digitala Agendan är ett operativt transparant dokument som uppdateras fortlöpande.

Mål

Handlingsplanen för den Regionala Digitala Agendan, Gävleborg, skall visa hur vi metodiskt arbetar med de olika digitaliseringsmöjligheter som finns inom länet och varför de genomförs.

Digitaliseringen skall förenkla vardagen för regionens invånare, besökare och företag genom ett smartare och öppnare samhälle som stödjer innovation och delaktighet.

Genom Handlingsplanen kan Gävleborgs Län visa ett engagemang och handlingskraft i digitaliseringsfrågor och kan utnyttja digitaliseringens möjligheter.

De offentliga aktörerna inom Gävleborgs län skall själva utnyttja och erbjuda de digitala lösningar som ger effekt för regionens invånare och företag.

De offentliga aktörerna vågar erbjuda befintliga tjänster på ett nytt sätt genom digitalisering.