Bakgrund

2011 - Regeringen presenterade en digital agenda för Sverige som en nationell strategi för att på bästa sätt utnyttja de förutsättningar digitaliseringen ger.

2013 - Företrädare för Regionförbundet Gävleborg, Landstinget Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg signerade den nationella agendan vilket innebar att man ställde sig bakom regeringens mål samt utlovade att ta fram en digital agenda för Gävleborg. Arbetet inleddes i regionförbundets och från årsskiftet 2014–2015 togs det vidare av Region Gävleborg, där arbetet har genomförts under ledning av en styrgrupp med representation från alla signatärsorganisationer.

2016 - Den 3/2 antog regionfullmäktige den regionala digitala agendan för Gävleborg 2015-2020. Samtidigt uppdrogs till regionstyrelsen att i samråd med kommuner och andra berörda aktörer utarbeta en handlingsplan kopplad till agendan.

Handlingsplanen skall följa de områden som regionstyrelsen beslutade ska täckas av Digitala Agendan:

  • Vård och omsorg
  • Utbildning
  • Näringsliv
  • Miljö och klimat
  • Digital delaktighet/ Kultur
  • Inre effektivisering

Handlingsplanen för den regionala digitala agendan beskriver hur vi på bästa sätt kan utnyttja de förutsättningar ny teknik ger, hur vi förverkligar Den Regionala Digitala Agendan, i respektive verksamhetsområde.