Digital agenda

Den digitala agendan är Gävleborgs läns ramverk för hur vi digitaliserar länet. Digitaliseringen är en del av lösningen för att möta våra utmaningar i form av till exempel arbetslöshet, klimatpåverkan, utbildningsnivå samt vård och omsorg.