Fiber till Gävleborg 3

I juni beslutade Tillväxtverket om stöd till Projektansökan för Fiber till Gävleborg 3. 

De kommuner som deltar i projektet är Hofors, Ockelbo, Gävle, Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig. Tillsammans ska vi bygga fiber för 56 miljoner och öka möjligheten för 573 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Se små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Gävleborgs län.