Fiber till Gävleborg 2

Fiber till Gävleborg 2 ska öka möjligheterna för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband i kommunerna Bollnäs, Sandviken, Nordanstig, Söderhamn, Ovanåker, Hofors, Hudiksvall, Gävle och Ockelbo. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens möjligheter till ökad tillväxt, konkurrenskraft och handel.

Förutom kommuner deltar Region Gävleborg i projektet som pågår mellan 1 mars 2016 och 15 juni 2020. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 1470 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 112,5 miljoner. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Gävleborg.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Se små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Gävleborgs län.

Projektperiod 1 mars 2016 – 30 juni 2019

 

KommunFöretagKontaktperson
Bollnäs Bollnäs Energi Anders Lantz, 0278-254 69
Ovanåker Helsinge Net Ovanåker Johan Sigfridsson, 0271-574 30
Hofors Hofors Elverk Håkan Wängelin, 0290-77 18 00
Ockelbo Gävle Energi Ingemar Jansson, 026-66 27 90
Nordanstig Fiberstaden Christer Hedberg, 0650-55 60 00 (tonval 2)
Sandviken Sandviken Energi Elisabeth Peltomaa, 070-614 29 21
Gävle Gävle Energi Ingemar Jansson, 026-66 27 90
Hudiksvall Fiberstaden Leif Forslin, 0650-55 60 00 (tonval 2)
Söderhamn Söderhamn Nära Erik Thyr, 0270-766 03