Fiber till Gävleborg 1

Fiber till Gävleborg 1 ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i Söderhamns och Ljusdals kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens möjligheter till ökad tillväxt, konkurrenskraft och handel.

Förutom Ljusdals och Söderhamns kommuner deltar Region Gävleborg i projektet som pågår mellan 1 oktober 2015 och 15 december 2019. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 530 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 28,5 miljoner. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Gävleborg.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Se små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Gävleborgs län.

Projektperiod 1 oktober 2015 – 31 januari 2019.

 

KommunFöretagKontaktperson
Ljusdal Ljusnet Per Eriksson, 0651-76 07 50
Söderhamn Söderhamn Nära Erik Thyr, 0270-766 03