Nationell bredbandsstrategi

2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Den här bredbandsstrategin ersätter den tidigare strategin från 2009 Bredbandsstrategi för Sverige.

Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi

Regeringen formulerar här en bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

Strategin har följande mål:

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bakgrund

 • År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet.

  98 procent av befolkningen har då bredband om minst 1 Gbit/s. Det är tio gånger snabbare än målet i den förra bredbandsstrategin och ett mål som tar höjd för den utveckling digitaliseringen för med sig.

  1,9 procent har minst 100 Mbit/s. I de allra flesta fall är detta hushåll som idag har 4G som bästa alternativ och som ligger långt ut i glesbygden. 100 Mbit/s ger en uppkoppling som är cirka fem gånger snabbare och innebär en avsevärd uppgradering.

  0,1 procent har minst 30 Mbit/s. Dessa ca 10 000 personer bor normalt sett mycket avlägset och saknar ofta tillgång till 4G. De är i dagsläget hänvisade till det statliga åtagandet om 1Mbit/s, vilket i princip innebär att de inte kan ta del av varken privata eller offentliga tjänster på nätet. Genom målet om 30 Mbit/s får de en bredbandsuppkoppling som är 30 gånger snabbare än dagens åtagande. Det kommer för många innebära en väsentligt ökad livskvalitet och förenkla ett aktivt samhällsdeltagande.
 • År 2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det betyder att uppkopplingen ska vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever begränsningar i sin användning genom avbrott eller brist på kapacitet. Detta gäller för platser där människor, företag och saker normalt befinner sig, exempelvis kring fritidshus, i friluftsområden och längs vägar och räls.

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Tack vare regeringens offensiva satsningar kommer målet i den förra bredbandsstrategin att överträffas med råge. Därmed höjs målet i närtid från 90 procent med 100 Mbit/s till 95 procent med 100Mbit/s