Kommunala bredbandsstrategier

I den regional bredbandsstrategin har nio områden identifierats som nödvändiga att arbeta med i länet för att främja bredbandsutbyggnaden och nå uppsatta mål. Områdena finns i en handlingsplan där en av punkterna är "Kommunala bredbandsstrategier".

I handlingsplanen står det att kommunerna bör ta fram egna kommunala bredbandsstrategier. I strategierna bör kommunerna klargöra sina olika roller och offentliggöra sina avsikter och ambitioner på bredbandsområdet. Kommunerna bör också tydliggöra behovet samt kostnaderna för bredband utanför tätorterna och småorterna. Strategierna bör integreras i kommunernas översiktsplaner.

Här kan du läsa respektive kommuns information om bredbandsarbete och kommunala bredbandsstrategi.

Bollnäs kommun

Gävle kommun

Hofors kommun

Hudiksvalls kommun

Ljusdals kommun

Nordanstigs kommun

Ockelbo kommun

Ovanåkers kommun

Sandvikens kommun

Söderhamns kommun