Stor del av gävleborgarna har tillgång till snabbt bredband

Utbyggnaden av bredband fortsätter, nu har 87 procent av hushållen och 77 procent av företagen i länet tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, det visar den nya bredbandskartläggningen från Post- och Telestyrelsens (PTS). – Region Gävleborg jobbar aktivt med planering och utbyggnad men ser också att det behövs mer stödmedel, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

Bland kommunerna i länet har Gävle, Sandviken och Ljusdal kommit längst i utbyggnaden till både hushåll och företag.  Gävleborgs län ligger dock något under snittet för hela Sverige där 91 procent av hushållen och 84 procent av företagen har snabbt bredband.

- Region Gävleborg jobbar aktivt med planering och utbyggnad men ser också att det behövs mer stödmedel för att kunna säkerställa att alla våra invånare och företag får tillgång till denna självklara del av dagens infrastruktur. Det är en gemensam utmaning nationellt att nå ut med bredband på landsbygden och de mer glesa delarna, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

-Det är utbyggnaden i glesbygden som kostar mest pengar. Det är här vi har vår största utmaning säger Bengt Valdemarsson, bredbandskoordinator, Region Gävleborg.

Nya mål för bredbandsutbyggnaden

Region Gävleborg håller på att arbeta fram en ny regional handlingsplan för bredbandsutbyggnaden år 2019-2025. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner.

Föreslagna mål är:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband

                - 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
                - 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
                - 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

-Tillsammans med kommuner och andra bredbandsaktörer fortsätter vi att samordna och planera frågor kring bredband, säger Bengt Valdemarsson.

-Vi driver våra fiberprojekt framåt och fortsätter vara aktiva på den nationella nivån med att kommunicera vårt behov av mer stödmedel. Vi kommer att ligga på hårt för att nå de regionala bredbandsmålen, säger Annica Aneklev, projektledare för Fiber till Gävleborg som drivs av Region Gävleborg tillsammans med länets kommuner.

Mer information om bredbandskartläggningen finns på Post- och telestyrelsens webbplats:

https://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/

 

Tillgång till fast bredband 100 Mbit/s 2018