Hushållens tillgång till snabbt bredband ökar i Gävleborg

Utbyggnaden av bredband i länet fortsätter. Nu har 94 procent av hushållen i länet tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s). Detta visar årets bredbandskartläggning från Post- och Telestyrelsens (PTS). Motsvarande siffror för hela Sverige är 95 procent av hushållen.

De kommuner som kommit längst i arbetet med att bygga snabbt bredband till hushållen i länet är Bollnäs kommun, Gävle kommun och Sandvikens kommun. Gällande bredbandsutbyggnaden i glesbygden har Bollnäs kommun och Ljusdals kommun kommit längst.

– Tillgång till infrastruktur, där bredband är en självklar del, är och blir allt viktigare för människors möjligheter att leva, bo och arbeta, inte minst på landsbygden. Detta har blivit än tydligare under pandemin då efterfrågan på digitala tjänster för både distansarbete och konsumtion ökat, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

Som tidigare arbetar Region Gävleborg aktivt med samordning och planering kring länets bredbandsutbyggnad. I länet finns en samverkansgrupp där Region Gävleborg bjuder in Länsstyrelsen och länets kommuner för att diskutera och samverka kring fortsatt utbyggnad. Till mötena bjuds även externa aktörer in som är betydande för bredbandsutbyggnaden.

– Från regionens sida är vi tacksamma över det goda samarbetet med kommuner och Länsstyrelsen, men vi ser även fortsatt att det behövs mer statliga medel för att säkerställa en utbyggnad till alla länets invånare och företag, säger Fredrik Åberg-Jönsson.

Mål för bredbandsutbyggnaden

Region Gävleborg har antagit en regional plan för bredband år 2019–2025. Arbetet med planen har skett i nära samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner.

Målsättningen med planen är att:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär att:
    • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
    • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
    • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Läs planen i sin helhet 

Läs mer om PTS nyheter

Tillgång till fast bredband 1 Gbit/s 2020

2019 års siffror inom parantes

Gävleborg
Hushåll 94 procent (90 procent)
 
Bollnäs kommun
Hushåll 98 procent (92 procent)

Gävle kommun
Hushåll 98 procent (97 procent)

Hofors kommun
Hushåll 82 procent (79 procent)

Hudiksvalls kommun
Hushåll 89 procent (85 procent)

Ljusdals kommun
Hushåll 96 procent (93 procent)

Nordanstigs kommun
Hushåll 82 procent (71 procent)

Ockelbo kommun
Hushåll 77 procent (67 procent)

Ovanåkers kommun
Hushåll 93 procent (83 procent)

Sandvikens kommun
Hushåll 97 procent (95 procent)

Söderhamns kommun
Hushåll 88 procent (82 procent)

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta.

PTS kartläggning finns på PTS e-tjänsters webbplats. Underlaget finns också tillgängligt i form av en karta på bredbandskartan.se.

Mer information om bredband