Prövning av barnets bästa

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand.

Principen om barnets bästa kan vara komplicerad att tillämpa till i den praktiska verksamheten. Hur tar en verksamhet hänsyn till barnets bästa inför en åtgärd eller ett beslut? Vilken teori finns att luta sig mot? Hur kan en prövning av barnets bästa gå till? Det är några frågor som Barnombudsmannen besvarar genom sitt webbseminarie. Barnombudsmannen delar dessutom med sig av sina erfarenheter efter att ha mött och diskuterat frågan med representanter för olika verksamheter.

Barnombudsmannens Webbseminarie (54 min inkl. paus): 
Vad innebär prövning av barns bästa-art 3 i barnkonventionen
Presentationsmaterialet till webbseminariet (pdf) 

Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial som innehåller teoretisk bakgrund, steg som är viktiga att ta hänsyn till vid en prövning och förklarar och förtydligar olika begrepp. Det tar på en övergripande nivå upp när en prövning av barnets bästa kan göras och hur den kan gå till. Stödmaterialet kan vara användbart för dig som är förtroendevald, chef eller strateg och vill arbeta med att implementera eller förbättra prövningar av barnets bästa i din verksamhet.

Prövning av barnets bästa: Ett stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner