Samverkan barnrätt

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 och alla offentliga aktörer bär gemensamt och enskilt ansvar för att barnkonventionen genomförs och blir känd. Kännedom om sina rättigheter är en förutsättning för att kunna hävda sin integritet, använda sin handlingsförmåga och utöva samma rättigheter som övriga befolkningen. Genom samverkan i nya som såväl befintliga nätverk kan vi tillsammans arbeta för att driva barnrättsarbetet i länet vidare.

Nu tar vi barnrättsarbetet vidare

Den 20 november 2018 arrangerade Region Gävleborg tillsammans med Barnombudsmannen (BO) en konferens med namnet ”Nu tar vi barnrättarbetet vidare”. Konferensen varvade webbsändningar från BO med lokala presentationer av Region Gävleborg. Deltagarna på konferensen bestod av fältstudenter, tjänstepersoner (bland annat strateger, samordnare, utvecklare, jurister, chefer) och förtroendevalda. Region Gävleborg, Länsstyrelsen samt de tio kommunerna i länet fanns representerade. Syftet med dagen var att ge en inblick i vad ett lyckat barnrättsarbete innebär och vad barnkonventionen ställer för krav på myndigheter, regioner och kommuner. Vi fokuserade även på att identifiera våra styrkor och vilka utmaningar vi ser, samt hur vi kan samverka och utvecklas framåt. Många känner att de fortfarande står i startgroparna när det kommer till barnkonventionen och barnrättsarbetet men ser fördelar med att fortsatt driva arbetet tillsammans.

Under mer information nedan kan du ta del av material från konferensen samt övrigt stödmaterial.

Sprid gärna informationen till kollegor som inte hade möjlighet att delta på konferensen!

Mer information

Utbildningar barnets rättigheter

Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag

Barnombudsmannen

Sveriges kommuner och landsting

Barnets rättigheter i Gävleborg (PDF)

De fyra grundprinciperna (PDF)

Barnrättsresan (PDF)