Nöjda röster bland mötesbokare och deltagare

”En stimulerande miljö. Är så glad att lokalen finns”
Gunilla Nordström, Patientnämnden RG

 ”Smidig bokning och ändamålsenlig lokal”
Bengt Sandén, Möte sjukvårdsregionen Uppsala/Gävleborg 

”Karin mötte upp och hjälpte oss. Toppenbra!”
Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanan AB

”Fantastiskt bokningsbemötande och snabba svar”
Jesper Cederholm, Incoax Networks AB, Gävle

“Perfekt läge och alltid lika trevligt att vara här”
Annette Östling, Regionala Forskningsrådet 

”Bokning och bekräftelse funkade jättebra”
Anette Noack, Gästrike Återvinnare 

”SKYPE har fungerat perfekt”
Anna Boman Sörebö. Landsting och regioner i vår sjukvårdsregion

”Ett välkomnande ankomst-mottagande”
Bo Emanuelsson, Incoax Networks AB, Gävle

“En stimulerande Miljö. Är så glad att lokalen finns”
Gunilla Nordström, Patientnämnder RG

”Snabb respons på bokning. Lätt att kommunicera”
Maarit Wirkkala, BUPs grenråd

”Bokningsbekräftelse: Snabb, Enkelt och Trevligt”
Camilla Larssen, Folkhälsa & Hållbarhet

”Trevligt bemötande och visning av lokal samt andra faciliteter”
Matz Söderlund, LOV 

”Bra central lokal och utmärkt snabb bekräftelse”
Annchristin Johansson, handläggare Hälso och sjukvård

”Snabbt och enkelt att komma in på nätet + att starta upp och använda befintlig teknik”
Camilla Larssen, strateg Folkhälsa och hållbarhet

”Mycket bra möteslokal”
Peter Hautzinger, Region Inköpsavdelningen

”Alltid lika smidigt och enkelt att vara här! Dock lite minus för uppkoppling mot Skype”
Anna Boman Sörebö, verksamhetsutvecklare, utvecklingsavdelningen

”Jättebra läge för en fin lokal som fungerar utmärkt för ett möte med behov av uppkoppling och visning på skärm”
Anette Noack, Gästrike Återvinnare

”Incoax AB tackar för att kunna utnyttja denna lokal”
Bo Emanuelsson, VD

”Gott bemötande och fin möteslokal, som alltid, och perfekt läge - enkelt för alla att ta sig till tåg och bussar”
Eva Björk, Central Sweden Office in Brussels

”Enkel och smidig bokning. Jag antar att betyg 5 av 5 är bäst”
Lennart Eberleh, VD, Rottneros AB

”Toppen att vara här igen i denna utmärkta lokal”
Anna Östman, Avdelning Kulturutveckling

”Teambuilding. Snabbare, bättre, roligare”
Nya Ostkustbanan

”En bra dag och möte tillsammans med Region Jönköping”
Framtidens tobaks-prevention, Folkhälsa och hållbarhet, RG

”Samverkan transportinfrastruktur för alla plan-upprättare”
Styrelsemöte Komexp

”Kvalitetsnätverket har haft sammankomst och berört olika kvalitetsfrågor utifrån standard-följsamhet och problem med rutiner. Ett stort nöje!”
Karin Harestad, Gävle; Pernilla M Eiderbrant, Uppsala; L. Carré, Dalarna; Emma Behrens, Västmanland; Catharina Nilsson, Värmland samt Fredrik Trossö, Region Örebro län

”Mycket bra lokalitet och med det centrala läget. Kunde ha möten i en bra och fräsch miljö. Fantastisk service och mottagande”
Roger O Nilsson, Region Gävleborg, återträff MiL

“Thanks for the nice meeting in preparation of our ex-days in October´18. We are looking forward to our next meeting!”
Christoph, Mannile and Danny from Landkreis Börde, Germany

“Jättebra att vi kunde möta våra tyska gäster här på kontoret. Fint rum och dito service. Danke Schön!”
Emma Göllas, Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs kommun.

”En både funktionell och trevlig möteslokal. Känns roligt att representera på det här sättet”
Peter Wåglund, Kommunstyrelseförvaltningen, Bollnäs.

”Tack för att vi fått vara i regionens fantastiska konferenslokal och för den suveräna servicen vi får varje gång! Med hälsningar”

Lennart Schüllerquist med flera, Gysinge Centrum för Byggnadsvård

”Perfekt lokal som vanligt där allt fungerar mycket väl. Mötet var ett planeringsmöte tillsammans med kollegor från andra delar av landet. Under någon timme anslöt även IVO till mötet”
Gunilla Nordstrand, Patientnämnden Nationell grupp

”Tack Karin för gott värdskap. Talarföreningen NSA Sweden hade ett bra styrelsemöte och vi kommer gärna tillbaka”
Johan Dahl, Johan Dahl Utveckling AB, Gävle

”Toppen att vi kunde ha vårt Årsmöte 2017/18 här på Gävleborgs kontor”
Styrelsen för Supporterklubben Brynäs Stockholm

”Tack för lånet av rummet! Nu hoppas vi på att våra möten leder till fler exportmogna produkter inom besöksnäringen för Gävleborg”
Chris Graham, Mimmi Östblom, Ulrica Olsson och Lena Lejerström

”Tack för en bra kulturdag på detta kontor. Ännu en bra dag med trevlig service”
Tinne Wennerholm, Kulturutveckling samt Cajsa Broström, inbjuden från Region Västmanland

”Idag har vi lyckats få ihop tre möten i ett och samma möte. Patientnämndsrepresentanter hade avstämning av våra utvecklingsarbeten rörande analys och kategorisering. Socialstyrelsen kom och ventilerade/hade dialog med oss utifrån sitt uppdrag rörande klagomål/en väg in. IVO kom också för avstämning avseende våra pågående förändringar utifrån den nya lagstiftningen”
Gunilla Nordström, Patientnämndens förvaltning, Gävleborg

”Tack för lånet”
Björn Ericsson, Läkemedelskommittén

”Tack för idag”
Susanna Andersson, Miljökrav i upphandling.

”Karin väntade vid dörren och välkomnade!”
Lena Lejerström, Besöksnäringen Gästrikland & Hälsingland

”Bra - både lokalen som sig och läget centralt nära stationen”
Mikael Olsson, Rottneros AB

”Karin mötte upp och hjälpte oss tillrätta samt ordnade extra stolar. Man kände sig omhändertagen och välkommen”
Peter Berggren, Folktandvården Gävleborg

”Jätteglad att denna lokal finns för vår region. Det har varit väldigt värdefullt för oss som ”småföretagare” att ha tillgång till en så pass bra placerad lokal i Stockholm. Högsta betyg för det till Region Gävleborg!”
Jacob Abrahamsson, Paper Jam Reklambyrå, Bollnäs

”Fungerar alltid klockrent”
Gunilla Nordström, Patientnämnderna

”Bra bemötande vid ankomst samt en bra och ändamålsenlig möteslokal”
Göran Angergård, Hälso- och Sjukvårdsdirektör

”En fantastisk möjlighet för oss i Gävleborg att ha möten i en sådan bra lokal i Stockholm och med ett fantastiskt värdskap”
Lena Lejerström, besöksnäringen Gästrikland och Hälsingland

”Trevligt och professionellt bemötande”
Monica Pasanen, Rottneros AB

”Toppen att kontoret finns. Ger bra vibbar till andra län/regioner. Karin Stake kan allt bemötande!”
Christine Wennerholm, Kulturutveckling Gävleborg

”Smidigt och bra som vanligt”
Anna Boman Sörebö, Enhet Patientsäkerhet

”Fantastisk möjlighet till lokal eftersom jag ofta har möten med kollegor i landet. Detta är en jättebra mötesplats med bra lokal och bra utrustning”
Gunilla Nordström, Patientnämnderna

”Nätverksmöte mellan chefer Kultur Västmanland, Dalarna, Värmland, Uppsala och Gävleborg. Jättebra och uppskattat att vi kan nyttja lokalen”
Carin Palmquist Isaksson

”Specialitetsrådet tackar allra ödmjukast för möjligheten till gott arbete i er fina lokal”
Robert S Kristensen, Specialistrådet för Allmänmedicin

”Tack för en bra dag”
Mats Bennå, Mats Strandow, Think Thank Sweden AB, Söderhamn

“Ännu ett bra möte”
Folktandvården Valbo, Söderhamn, Insjön

”Tack så mycket att ni kunde ta hand om oss när vi stod i dörren utan bokning. Detta är kundservice!!”
Lennart Eberleh, VD, Rottneros AB, Vallvik

”Det är ett mycket varmt mottagande. Man känner sig välkommen”
Eva Sving, Regional utvecklingsgrupp

”Tack för lånet av en jättebra lokal med perfekt läge och bra service. Har haft ett kundgruppsmöte med VGR i två dagar”
Madeleine Olsson och Britt Inger Grahn, IT, Region Gävleborg

”Tack för oss. Vi kommer att förlägga årets styrelsemöte här”
Lena Jonsson, ordförande i SFFD, Svenska Föreningen för Fotterapeuter i Diabetesvård

”Tack för att jag fick sitta här och förbereda ett möte idag”
Anna Karin Eklund, Söderhamns kommun

”Tack för god service”
Johanna, Ebba och Eva på Central Sweden i Bryssel

”Mycket bra bemötande - Karin tog emot oss med öppna armar”
Mikael Olsson, Rottneros AB, Vallvik

”Trevlig lokal, större än vad jag hade förväntat mig. Läget suveränt”
Peter Berggren, Folktandvården i Gävleborg

”Ekonomidirektörer från kommuner i Mälardalenområdet fick möjlighet att träffas här. Smidigt, trevligt och gott”
Martin Svaleryd, Gävle kommun

”Tack för oss! Toppen att det finns möjlighet att vara här”
Peter Rasmussen Visit Hälsingland, Camilla Eriksson Upplev Nordanstig, Malin Löthmyr Visit Glada Hudik, Malin Lindqvist Visit Gävle och Elin Forssell Visit Söderhamn

”Miljösamverkan Sverige”
Carina Lif, Länsstyrelsen i Gävleborgs län

”Styrelsemöte Central Sweden (Region Gävleborg, Region Örebro län, Landstinget Dalarna) Stort tack”
Brysselkontoret

”Fantastisk lokal med superbra service. En värdefull tillgång för företagen i regionen”
Lennart Eberleh, VD, Rottneros AB, Vallvik

”Idag startade vi upp arbetet med att revidera vår handbok. Vi kommer gärna tillbaka hit”
Gunilla Nordström m fl från Patientnämndens nationella arbetsgrupp

"Trevligt och professionellt bemötande vid ankomst. En mycket bra och central lokal. Vi kommer att använda möjligheten igen"
Monica Pasanen, Rottneros AB

”Tack än en gång har vi haft förmånen att få vara i den här fina och ändamålsenliga konferenslokalen”
Gysinge Centrum för Byggnadsvård

”Oerhört välbelägna och ändamålsenliga lokaler för möten med olika aktörer kopplade till Stockholmsområdet. Kan inte gärna bli bättre”
Hans Dunder, Dunderson AB

“För halverade restider Stockholm – Gävleborg - Umeå”
Ingela Bendrot, VD. Styrelsesammanträde Nya Ostkustbanan

"Fantastiskt läge. Bra för alla parter när vi ska ha möten med kollegor i sjukvårdsregionen"
Towa Johansson Marknell, Laboratoriemedicin

"Tack för oss att vi fick komma och se verksamheten på Stockholmskontoret"
Ingrid Jonsson, Region Gävleborgs revisorer

"En bra bild av Gävleborg."
Christoffer von Bothmer, Styrelsemöte Komexp Sverige

"Tack för besöket! Det blev ett mycket givande möte i er lokal"
Malin Magnusson, LIM-bibliotek i Mellansverige

"Än en gång TACK för att livet och möten förenklas med en toppenlokal"
Christine Wennerholm, bibliotekskonsulent kulturutveckling

"Besök från Kriminalvården angående Omvärldsbevakning Platina. Vilken fin lokal ni har och vad bra att vi fick denna input"
Margitha, IT-avdelningen Gävle

"Ännu ett bra styrelsemöte på Stockholmskontoret"
Central Sweden Office, Brussels

"Tack för lån av lokal. Världens bästa fredag önskar vi er"
Pia Johansson, utvecklingsavdelningen Region Gävleborg

"Tackar för en trevlig vistelse"
Annette Östling, Regionala forskningsrådet

"Mycket trevliga och ändamålsenliga lokaler. Sparar både tid och pengar att kunna mötas halvvägs när man kommer från norra/södra Sverige. Vi kommer att använda den här möjligheten vid flera tillfällen"
Liselotte Ehn, IT-avdelningen LOV 

"Externa deltagare var imponerade för denna möjlighet som regionen erbjuder"
Pia Johansson, SKL Toppledarprogrammet

"Allt var jättebra hela eftermiddagen"
Susanne Åkerlind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

"Möteslokalen var perfekt för vårt ändamål"
Anna Boman Sörebo, Enhet för patientsäkerhet

"Mycket uppskattat att den här lokalen finns tillgänglig och i det här läget. De från andra regioner blev avundsjuka"
Carina Holm, Coompanion Sveriges valberedning

"Samtliga mötesdeltagare kommenterade det trevliga välkomnandet i receptionen"
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige/Länsstyrelsen Gävleborg

"Vi är helnöjda med våra dagar på Stockholmskontoret och återkommer gärna. Inget att klaga på. Fantastisk lokal att arbeta i och ett bra mottagande. Högsta betyg från oss"
Ann-Katrin Troeng, IT systemförvaltare

"Som vanligt, en bra dag i Regionens kontor. LIM-barn (bibliotekskonsulenter i 6 län) tackar och bockar"
Tinne Wennerholm, Kulturutveckling Gävleborg

"Trevlig lokal och inspirerande möte med gott värdskap på Region Gävleborgs kontor i Stockholm"
Cajsa från Region Västmanland, Malin från Länsbibliotek Dalarna och Ingrid från Länsbibliotek Sörmland

"Projektet Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt har haft ett givande referensgruppsmöte"
Sigrid Petterssén, projektledare från Hälsingland

"Lansering av Kona Coffee och Macadamian Nuts på länets kontor i Stockholm city"
Susanna Nordlund, Bollnäs, med importföretaget Inspired by Hawaii

"Strategimöte inför möte med infrastrukturminister Anna Johansson m fl på Näringsdepartementet"
Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan

"Tusen tack för god hjälp och trevlig möteslokal, som alltid!"
Styrelsemöte Central Sweden.

"En helt fantastisk lösning för företagare från Gävleborg att få sitta i detta kontor och ha möten, bilda kontakter och göra affärer i ett fantastiskt kontorslandskap. Trevlig personal och väldigt bra alltihop!"
Linus Lindberg, Luccin AB.

"Tack för idag, vi verkligen gillar att vara här lite då och då!"
Projektmöte för Såpa & Färg, Gysinge Centrum för Byggnadsvård AB.

"Tack för superbra möteslokal och fint välkomnande."
Filmregionerna med besök från Svenska Filminstitutet.

"A Lovely Office!"
Planeringsmöte EU-projekt Nya Ostkustbanan med Northpoint Avation Inverness.

"Tack för bra service"
Henrik Söderman, Folktandvården Gävleborg AB.

"Så bra satsat av Regionen, Viktigt för oss i skogen att det finns ställen att träffa kunder i Stockholm på ett enkelt sätt!!"
Lars Ek Lööv, Järvsöbergs cykelpark AB.

"Stort tack för att vi fått använda dessa fantastiska lokaler för vårt möte idag"
Elisabeth Hugg, Gävle Convention Bureau. Möte med Swedish Network of Convention Bureaus.

"Utmärkta lokaler i perfekt centralt läge som gör det väldigt smidigt för oss att bjuda in till möten med olika samarbetspartners och intressenter som finns i huvudstadsregionen!"
Thomas Nylund, Gästrike Återvinnare. Möten med Global Remain AB och Ekman Quiroga International Consulting AB samt ledningsgruppen.

"Tredje gången på drygt en vecka. Alltid lika smidigt. Tack för att ni finns"
Ebba Bjerkander och Eva Björk, Central Sweden European Office, Bryssel.

"För Gävleborg i rymden! The sky is the limit"
Landshövding Per Bill samt Karin Nilsdotter, EMBAR Future Astronaut.

"Stort tack för lånet, god och trevlig service. Från oss i glada Hudik"
Hans Gyllow, Hudiksvalls kommun.

"Tack för bra möte. Vilket teamwork!"
Ulrika Malmkvist, Sandbacka Park, Sandviken.

"Vi är fantastiskt nöjda med möteslokalen och besöket. Vår kontakt från Köpenhamn var väldigt imponerad. Spontant tycker jag det är en fantastisk service med detta kontor. Jag arbetar mycket i Stockholm samt Japan och Sydafrika. Att ges möjligheten att ta emot besökare för affärssamtal i en lokal med dessa kvalitéer är en otroligt stor förmån. Nu ska jag sprida goda ord om denna möjlighet"
Anders Mohss, Bunne Music Sweden AB.

"I mitt jobb är det viktigt med goda kontakter med både Regeringskansliet och Riksdagen. Tack vare Region Gävleborgs lokaler kan jag erbjuda centralt belägna möteslokaler, bara några steg i från Näringsdepartementet. Riksdagen och Rosenbad ligger mindre än tio minuters promenad bort. Snabbt, smidigt och smart!"
Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanan.

"Gott värdskap och bemötande, funktionsenliga lokaler och utrustning samt ett bra och centralt läge"
Ann Katrin Sundelius, kommundirektör, Sandvikens kommun.

"Bra och personligt med en presentation om nyttan med möteslokalen"
Peter Rasmussen, konsult Gävleborgs besöksnäring.

 "Kanonläge för möten på central plats"
Michael Kazmierczak, kommunförbundet Inköp Gävleborg.

 "Lätt att hitta. Trevligt, positivt och serviceinriktat mottagande"
Anette Noack, kommunikatör, Gästrike Återvinnare.

"Passade vårt möte perfekt, då vi var tre deltagare och vi kom till mötet via tåg och buss"
Lennart Schüllerquist, VD, Ü-marketing AB, Gävle.

"Kanon!"
Anders Franck, Mellansvenska Handelskammaren. Konsult, Juttes AB, Gävle.

"Bästa läge och trevligt mottagande"
Ulf Borbos, Movexum AB.

"Vi är jättenöjda. Trots den trånga ytan för vår stora grupp, var lokalen både ljus och luftig"
Göran Unger, RG Infrastruktur och samhällsplanering.

"Det var kanon. Allt från bokning till avsked. För mig får ni gärna fortsätta på precis samma sätt"
Karin Bjellman, RG Folkhälsa och hållbarhet.

"Varm stämning och hjärtligt mottagande"
Annika Carlsson Bergdahl, Rot produktion/Hälsinglands museum.

"Väldigt modernt. Imponerade på vår kund. Ett tyst, ljust läge och bra ventilation gjorde att vi höll ett bra tempo på diskussionerna"
Thomas Eriksson, SCANDYMET AB.

”Perfekt läge på lokalen för möten med tillresta deltagare från olika orter”
Christel Öhgren, Ostkustbanan 2015 AB

”Lovely office and staff. Ideal meeting location near station”
Bail O’Fee, Northpoint Aviation, Inverness Scotland (fossilfritt flygbränsle)

”Tack från Folkteatern Gävleborg”

”Tack för fantastisk service och möjligheten att låna en toppenbra lokal”
Maria, VGS ledningsgrupp, Sandvikens kommun

”Då vi ofta samverkar och nätverkar med andra folktandvårdsbolag är en möteslokal i Stockholm och i närhet till centralstation något som underlättar”
Peter Berggren, Folktandvården i Gävleborg

”Tack för lånet av en jättebra lokal med perfekt läge”
Britt-Inger Grahn, Nationellt ELVIS-surf

”Guld värt att ha tillgång till denna möteslokal då jag då och då har nätverk med kollegor i landet och då ligger denna lokal i Stockholm så bra till eftersom ingen ytterligare transporttid i Stockholm behövs”
Gunilla Nordström, Patientnämnden

”Fungerar utmärkt som vanligt!”
Anna Boman Sörebö, Patientsäkerhet

”Mycket bra!”
Marie-Louise Dangardt, Almi Invest

”Tusen tack för att vi ÖMS:are fått vara i Gävleborgs lokal”
Roland, SLL.

”Mottagandet vid ankomst var positivt och informativt”
Carin Palmqvist Isaksson, Nätverk kulturutveckling

”Fina möteslokaler”
Neta Norén, Kulturutveckling

”Tack!”
Marianne Östman, Britt-Marie Meldort, Wax Ducts Inc.