Checklista hållbara konferenser och event

Region Gävleborg har tagit fram en checklistan som stöd när vi som organisation står som ansvarig arrangör av olika konferenser, event och arrangemang. Syftet med checklistan är att göra våra arrangemang så hållbara och tillgängliga som möjligt. 

Checklista