Uppkoppling distans

Just nu är det stor belastning på vår VPN-lösning i och med att det är fler medarbetare än vanligt som arbetar på distans. Ingen icke-arbetsrelaterad streaming får ske via uppkoppling mot Region Gävleborgs nät. Instruktion för att installera Forticlient att använda istället för Cisco anyconnect.

Endast arbetsrelaterat

För att Region Gävleborgs kapacitet för uppkoppling på distans ska används på bästa sätt är endast arbetsrelaterad aktivitet tillåten. Du ska endast använda uppkopplingen mot Region Gävleborgs nät på distans när du behöver åtkomst till Region Gävleborgs IT-system och inte för streaming eller surf som inte är arbetsrelaterad.

Forticlient istället för Cisco anyconnect

För att utöka kapaciteten och förbättra uppkopplingen ersätts Cisco anyconnect med programmet Forticlient.

Forticlient finns nu utlagt för installation på samtliga datorer som har Cisco anyconnect installerat. 

Instruktion Forticlient

Forticlient VPN Region Gävleborg - instruktion för installation och anslutning (Platina id 06-461862)

Installation av Forticlient är möjlig på distans om du är ansluten till Region Gävleborgs nät.

Har du problem att installera programmet eller logga in kontakta IT-support it-support@regiongavleborg.se 026-15 30 00