Läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Läkemedelsrekommendationer

Läkemedelsrekommendationer- kortversion (pdf)

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra

Behandlingsrekommendationer - Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf)

Läkemedel som påverkar immunförsvaret - uppmärksamhetskort

Läkemedel som påverkar immunförsvaret - uppmärksamhetskort

Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022

Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022 (pdf)