Vårdhygien

Handhygien är väl använd tid

Handhygien är väl använd tid

A3 Färg
Enkelsidig

Handhygien är väl använd tid (Pdf)

Hygien- och klädregler - Arbetsterapeut A3

A3 Färg 
Enkelsidig

Arbetsterapeut (Pdf)

Hygien- och klädregler - Läkare A3

A3 Färg
Enkelsidig

Läkare (Pdf)

Hygien- och klädregler - sjuksköterska A3

A3 Färg
Enkelsidig

Sjuksköterska (Pdf)

Hygien- och klädregler - undersköterska A3

A3 Färg
Enkelsidig

Undersköterska (Pdf)

Hygien på sjukhus

Information om hur du kan minska risken att bli smittad av bakterier och virus

Hygien på sjukhus (Pdf)

Rena händer i sjukhusmiljö minskar risken att sprida smitta - A3

A3

Rena händer i sjukhusmiljö minskar risken att sprida smitta - A3 (Pdf)

Rena händer i sjukhusmiljö minskar risken att sprida smitta - A5

A5

Rena händer i sjukhusmiljö minskar risken att sprida smitta - A5 (Pdf)

Sprita händerna 1

Sprita händerna

Sprita händerna 1 (Pdf)

Stoppa smitta med rena händer

Stoppa smitta med rena händer

Stoppa smitta med rena händer (Pdf)

Tack för att du avstår från att besöka sjukvården

Tack för att du avstår från att besöka sjukvården (Pdf)

Tvätta och sprita händerna 1

Sprita händerna

Tvätta och sprita händerna 1 (Pdf)

Vinterkräksjuka Bollnäs A3 affisch

 

A3 affisch Vinterkräksjuka Bollnäs (Pdf)

A3 Färg
Enkelsidig

Vinterkräksjuka Bollnäs A4 affisch

 

A4 affisch Vinterkräksjuka Bollnäs (Pdf)

A4 Färg
Enkelsidig

Vinterkräksjuka Gävle A3 affisch

 

A3 affisch Vinterkräksjuka Gävle (Pdf)

A3 Färg
Enkelsidig

Vinterkräksjuka Gävle A4 affisch

 

A4 affisch Vinterkräksjuka Gävle (Pdf)

A4 Färg
Enkelsidig

Vinterkräksjuka Hudiksvall A3 affisch

 

A3 affisch Vinterkräksjuka Hudiksvall (Pdf)

A3 Färg
Enkelsidig

Vinterkräksjuka Hudiksvall A4 affisch

 

A4 affisch Vinterkräksjuka Hudiksvall (Pdf)

A4 Färg
Enkelsidig