Allmän information

Informationsmaterial att beställa till väntrum och anställda.

Allt du behöver veta innan du åker hem från sjukhuset

Folder om samverkanslagen.

Allt du behöver veta innan du åker hem från sjukhuset (pdf)

Avgifter faktureras

Skylt/informationsblad att anslås på hälsocentraler, mottagningar med mera.

Avgifter - faktureras (Pdf)

Avgifter för intyg

Avgifter för intyg (Pdf)

Centralkassan - kontaktkort

Centralkassan - kontaktkort (pdf)

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen (Pdf)

Det här kom vi överens om

Kom-ihåg-lapp för din hälsa beställs i Region Gävleborgs nya trycksaksportal

Beställ på länken: Kom-ihåg-lapp för din hälsa - Trycksaksportal

A6-block 50/sidor per block

Det här kom vi överens om - En kom-ihåg-lapp för din hälsa (pdf) 

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen

ABU_broschyr

Information till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre.

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen (Pdf)

E-tjänster – hälsodeklaration – operation – affisch

Hälsodeklaration – operation – affisch

E-tjänster - hälsodeklaration - operation - affisch (Pdf)

Fast vårdkontakt

A6-block 50/sidor per block
Max 10 block per beställning

Fast vårdkontakt (Pdf)

Har du frikort?

Frikort

Har du frikort? (Pdf)

Högkostnadskort för sjukvård

Högkostnadskort för sjukvård inom Region Gävleborg

Högkostnadskort för sjukvård beställs i Region Gävleborgs nya trycksaksportal

Beställ högkostnadskort på länken: Högkostnadskort för sjukvård

Högkostnadskort för privata vårdgivare

Instruktion för beställning av högkostnadskort för privata vårdgivare (pdf)

 

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg - information

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg (Pdf)

KBT på internet

A5

KBT på internet (Pdf)

Kliniskt träningscentrum - Bedömning A3

 Affisch A3

A3 Färg 

A3 affisch bedömning (Pdf)

Kliniskt träningscentrum - Bedömning A4

 Affisch A4

A4 Färg

A4 affisch bedömning (Pdf)

Kliniskt träningscentrum - Åtgärder A3

 A3 KTC Åtgärd

A3 Färg 

A3 affisch åtgärder (Pdf)

Kliniskt träningscentrum - Åtgärder A4

 Affisch A4

A4 Färg

A4 affisch åtgärder (Pdf)

Kvalitetsregister A3-affisch

Affisch A3 om kvalitetsregister "Vi samlar in faktauppgifter om många patienter" (pdf)

Kvalitetsregister A5-folder

Folder A5 om kvalitetsregister "Vi samlar in faktauppgifter om många patienter" (pdf)

Nationell patientenkät - Resultat - A3

 

A3 Färg 

Vi behöver din delaktighet - Resultat affisch A3 (Pdf)

Patientavgifter

För vårdgivare inom Region Gävleborg

Beställ på länken: Folder patientavgifter - Trycksaksportal

För privata vårdgivare

Beställ på länken: Beställning av folder - patientavgifter för privata vårdgivare

Patientavgifter (Pdf)

Patientinformation om spärr av journal - affisch (A3)

Max 2 ex kan beställas per gång.

Patientinformation om spärr av journal (Pdf) 

Patientinformation om spärr av journal - infoblad (A5)

Max 100 ex kan beställas per gång.

Patientinformation om spärr av journal (Pdf) 

Patientinformation till dig med hjärtsvikt

Patientinformation till dig med hjärtsvikt (pdf)

Sjukresor - kontaktkort

Sjukresor - kontaktkort (pdf)

Sjukresor i Gävleborg

Sjukresor i Gävleborg (Pdf)

Synpunkter på vården? Vänd dig till Patientnämnden - Affisch A3

Pris enligt tryckoffert. Print on demand, 

Synpunkter på vården? Vänd dig till Patientnämnden A3 (Pdf)

Synpunkter på vården? Vänd dig till Patientnämnden - Affisch A4

Pris enligt tryckoffert. Print on demand, 

Synpunkter på vården? Vänd dig till Patientnämnden A4 (Pdf)

Synpunkter på vården? Vänd dig till Patientnämnden - folder

Synpunkter på vården? Vänd dig till Patientnämnden - folder A5 4 sidor (Pdf)

Säker och trygg vård – ett gemensamt ansvar för politiker, ledning och medarbetare.

 Om patientsäkerhetslagen

Säker och trygg vård

Säker och trygg vård - ett gemensamt ansvar för politiker ledning och medarbetare (pdf)

Tystnadsplikt

A4 Färg 

Dubbelsidig 

Vad innebär tystnadsplikten?  (Pdf)

Undvik starka dofter

Undvik_starka_dofter

Skylt/informationsblad att anslås på hälsocentraler, mottagningar med mera. 

Undvik starka dofter (Pdf)

VRE - information till patienter och närstående

VRE - information till patienter och närstående (Pdf)