1177

Nå vården när det passar dig! E-tjänster på 1177 Vårdguiden för barn och ungdomar

A5 folder 

Nå vården när det passar dig - barn och ungdomar (pdf) 

Nå vården när det passar dig! E-tjänster på 1177 Vårdguiden för vuxna

A5 folder 

Nå vården när det passar dig - vuxna (pdf) 

Ska du opereras? Hälsodeklaration i 1177 Vårdguidens e-tjänst

A3 affisch 

Ska du opereras? Hälsodeklaration i 1177 Vårdguidens e-tjänst (pdf) 

Fyll i din hälsodeklaration i 1177 Vårdguidens e-tjänst

A4 brev

Fyll i din hälsodeklation i 1177 vårdguidens e-tjänst (pdf) 

Hälsodeklaration i 1177 Vårdguidens e-tjänst

 

Kontaktkort 90x55 mm

Hälsodeklaration i 1177 vårdguidens e-tjänst (pdf) 

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring - gör din vård säkrare