Covid-19 information till timvikarier

Information till timvikarier och nyanställda timvikarier. Om Coronaviruset, covid-19 och allmänt om visstidsbemanningen.

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter där de arbetar med patienter med konstaterad covid-19. Det slår Arbetsmiljöverket fast i ett beslut.

Kunskapsläget är fortfarande oklart kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset. Men det finns studier som pekar på att infektionen kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret. 

Av den anledningen menar Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen ska råda – alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få.

Om du är gravid behöver vi vidta försiktighetsåtgärder gällande dig. Om du har frågor, vänligen kontakta Visstidsbemanningen på 0650-29010 snarast.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket: Gravida och covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda

Information covid-19 till timvikarier

Information om covid-19 till timvikarier (pdf) Version 1 2020-03-13

Information till nyanställda

Information till nyanställda timvikarier (pdf) Version 2020-04-03. Om hur du kontaktar visstidsbemanningen, sjukanmälan, förfrågningar om arbetspass, lön, behörigheter till IT-system, personalparkering, personalkläder, utbildningar och arbetsbeskrivning för extravak.

Basala hygienrutiner

Även för dig som inte arbetar i direkt kontakt med covid-19-smittade patienter är den basala hygienrutinen av yttersta vikt i ditt arbete nu. Uppdatera dig och tänk noggrant igenom de arbetsmoment du utför i ditt arbete. Tvätta dina händer noggrant.

Gör gärna utbildningen Basala hygienrutiner - utbildning en gång extra.

Information löneöversyn 2020

Utifrån att avtalen med stora delar av fackförbunden inte är klara samt den rådande situationen med covid-19 kommer årets löneöversyn att flyttas till hösten. Detta innebär att samtligas löner kommer att hanteras i höst, med eventuell ny lön i oktober.

Detta påverkar alla anställda inom Region Gävleborg. Vi kan i dagsläget inte ge klara besked när nya lönerna kommer att vara klara och utbetalas men vi kommer att hålla er uppdaterade när det finns mer information. Vi hoppas ni har överseende med detta utifrån den situationen som råder.