Visuell och auditiv manual

Region Gävleborg har en ny visuell och auditiv identitet. Den visuella och auditiva identiteten är samlad i en manual. Tidigare kallades den för grafisk manual men nu beskriver den både hur vi ser ut och hur vi låter i olika sammanhang.

Den visuella och auditiva manualen innehåller de delar vi har för att skapa en tydlig identitet och profil; logotyp, typsnitt, bilder, symboler, ljud och på vilket sätt dessa får användas.

Manual för Region Gävleborgs visuella och auditiva identitet

Kontakt

Vid frågor kontakta kommunikationsenheten på info@regiongavleborg.se.