Hur vi ser ut

Vi följer vår visuella identitet i all kommunikation där Region Gävleborg står som avsändare. Det skapar igenkänning för mottagaren och stärker bilden av oss, samt hjälper mottagaren att fokusera på innehållet i kommunikationen.

Vår visuella identitet innehåller grundregler och en given grunddesign för hur vi ska se ut. Den ger oss verktygen för att underlätta vårt arbete med olika kommunikationsinsatser.

För att säkerställa att den visuella identiteten följs är det är viktigt att medarbetare på Region Gävleborg kontaktar kommunikationsenheten vid behov och inte producerar eget material.

Kontakt

Kontakta kommunikationsenheten info@regiongavleborg.se när du behöver hjälp med att ta fram trycksaker; exempelvis affischer, annonser och broschyrer.