Hur vi låter

Ljudet är en allt viktigare del av vår företagsidentiteten. Det tillför varumärket ytterligare en dimension.

Därför är det viktigt att ha riktlinjer för hur vårt varumärke ska låta. Även när, var och hur ljudet ska framförs.

Kontakt

Vid frågor kontakta kommunikationsenheten på info@regiongavleborg.se.