Time Care

Time Care webb

Time Care webb för personal inom Region Gävleborg är ett system för de som använder Time Care Planering. Här kan man få tillgång till sitt schema från sin hemdator. 

Time Care webb

Time Care pool

Time Care Pool är ett system för Region Gävleborgs vikarier där de kan ange att de är tillgängliga.

Om du har problem med användarnamn/lösenord för att logga in i Time Pool: kontakta visstidsbemanningen. 

Time Care Pool

Time Care Läkare

Time Care Läkare är ett webbaserat program för läkargruppen inom Region Gävleborg. I systemet registreras arbetstid, frånvaro samt jourer och läkare rapporterar arbetad tid för jourerna. Via programmet är det möjligt att skicka en förfrågan om att byta jour med en kollega.

Time Care Läkare