Upphandling

Region Gävleborgs publicerade upphandlingar, pågående upphandlingsarbeten och planerade upphandlingar.

Lägsta möjliga totalkostnad är en ledstjärna i Region Gävleborgs arbete med inköp. All upphandling ska ske affärsmässigt, objektivt och i konkurrens samt präglas av totalkostnadstänkande, det vill säga skapa bästa möjliga värde för Region Gävleborg över tid utifrån funktion, kvalitet och säkerhet samt miljö- och andra hållbarhetskrav. Inköpspolicy - Region Gävleborg (Platina id 08-32128)

Publicerade upphandlingar

Publicerade upphandlingar som ligger ute med annons och upphandlingsdokument just nu.

Region Gävleborgs publicerade upphandlingar

Leverantörer är välkomna att lämna anbud till Region Gävleborg.

Planerade upphandlingar

I de upphandlingar som planeras och pågår arbetas det med referensgrupper och upphandlingsdokument. De upphandlingar som har ett planerat startkvartal är då arbetet med upphandlingsstrategi och därefter referensgrupp och upphandlingsdokument beräknas påbörjas.

Planerade upphandlingar

Kategoristyrd inköpsprocess

Region Gävleborg arbetar med en kategoristyrd inköpsprocess och upphandlingarna delas in i olika kategorier utifrån den marknad de anskaffas på. De organisatoriska enheterna på inköpsavdelningen följer denna struktur och ansvarar för upphandlingar inom sina kategoriområden.