Inköpssystemet

Inom Region Gävleborg pågår införandet av ett gemensamt inköpssystem för beställning av de varor och tjänster Region Gävleborg behöver. Systemet effektiviserar hanteringen av avtal, produkt- och tjänstesökningar, elektroniska beställningar och fakturarutiner. Det underlättar också för Region Gävleborgs leverantörer, genom ökad avtalstrohet, korrekta godkända beställningar med ordernummer, automatisk matchning och betalning av faktura. Tillsammans minskar vi också miljöbelastningen.

Några verksamheter gör från maj 2011 sina beställningar i inköpssystemet hos de leverantörer som är anslutna. Systemet kommer att införas i alla Region Gävleborgs verksamheter under hösten 2011. Visma heter det företag som levererar systemet.

Mål för införandet av inköpssystemet

Region Gävleborg har en årlig inköpsvolym på cirka 3,5 miljarder. Inköpen är fördelade på varor, tjänster och vård. Målsättningen är att minst 50% av våra leverantörsavtal som vi kan göra avrop från ska finnas i systemet i vår.