Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till chefer, kategoriledare, upphandlare, avtalscontrollers och supportfunktioner - alla på inköpsavdelningen inom Region Gävleborg.

inkop@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se/inkop 
  Besöksadress
Nobelvägen 1
Teknikparken
Gävle
  Postadress 
Region Gävleborg
Inköpsavdelningen
801 88 Gävle

Inköpsavdelningen

Namn och titelAnsvarsområdeKontaktuppgifter
Peter Hautzinger

Avdelningschef

026-15 57 10
peter.hautzinger@
regiongavleborg.se

Produkt- och tjänsteavtal - Avtalscontrollers

Ann Edin
Avtalscontroller

Fastighet och Fordon

026-15 76 00
ann.edin@
regiongavleborg.se
Berit Lindahl 
Avtalscontroller

Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror

026-15 58 42 
berit.lindahl@
regiongavleborg.se
Hanna Nordgren
Avtalscontroller

Övergripande material och tjänster

026-53 16 09 
hanna.nordgren@
regiongavleborg.se
Jonas Pettersson
Avtalscontroller
IT 026-15 45 49
jonas.pettersson@
regiongavleborg.se

Johanna Lundell
Avtalscontroller

Facility Management 026-53 10 81

johanna.lundell@
regiongavleborg.se

Bror Häggblom
Avtalscontroller

Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror

026-15 59 85
bror.haggblom@
regiongavleborg.se

Produkt- och tjänsteavtal - Upphandlare

Linda Andersson 
Upphandlare
Upphandling 026-53 13 23
linda.gunilla.andersson@
regiongavleborg.se
Fanny Eriksson
Upphandlare
Upphandling 026-53 15 70
fanny.g.eriksson@
regiongavleborg.se

Laila Gustafsson
Upphandlare

Upphandling

026-53 15 62
laila.gustafsson@
regiongavleborg.se

Sofia Karlsson
Upphandlare
Upphandling 026-65 02 92
sofia.s.karlsson@
regiongavleborg.se
Anders Kvick
Upphandlare
Upphandling 026-53 11 42
anders.s.kvick@
regiongavleborg.se
Börje Lindholm
Upphandlare
Upphandling 026-15 03 78
borje.lindholm@
regiongavleborg.se

Katarina Bryskhe
Upphandlare

Upphandling 026-53 11 51
katarina.bryskhe@
regiongavleborg.se

Alexander Thorell
Upphandlare

Upphandling 026-15 65 81

alexander.thorell@
regiongavleborg.se

Joel Silfverberg
Upphandlare

Upphandling 026-15 01 44
joel.silfverberg@
regiongavleborg.se

Supportfunktioner

Ann-Katrin Öholm

Systemadministratör

E-handel 026-53 13 17
ann-katrin.oholm@
regiongavleborg.se
Evelina Ameztegui
Systemadministratör
E-handel 026-53 17 38

evelina.ameztegui@
regiongavleborg.se

Mats Westin
Systemadministratölr
E-handel 026-53 16 92

mats.westin@
regiongavleborg.se

Köpt vård

Jenny Tjällgren
Avtalscontroller
Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster 026-53 16 89

jenny.tjallgren@
regiongavleborg.se

Charlotte Jonasson
Upphandlare
Upphandling 026-65 02 82
charlotte.a.jonasson@
regiongavleborg.se