Ansluta dig till e-handel

Region Gävleborg har valt att använda Visma Proceedo som beställningssystem. Systemet erbjuder flera olika anslutningsmöjlighet inom order och faktura. Är du avtalsleverantör till Region Gävleborg och vill ansluta dig till systemet, kontakta e-handelsteam@regiongavleborg.se.

Faktura

Det finns ett antal alternativ för elektronisk fakturering. Ni kan använda Visma Proceedo Supplier Center™ för skapande av webbfakturor. Ni kan även integrera ert faktureringssystem med Visma Proceedo baserat på formaten Fulltextfaktura, Svefaktura, cXML, FINVOICE, e2b XML (Norsk standard), OIO XML (Dansk standard), OIO UBL eller EDIFACT D96. Visma Proceedo samarbetar även med ett antal operatörer som kan leverera passande alternativ för ert företag. Aktuella operatörer i dagsläget är InExchange, Pagero, Crediflow, Expert Systems (Fakturaportalen), Visma SPCS, Swedbank, TietoEnator, Basware, BGC (SEB, Handelsbanken, Danske Bank) och Evry.

Inköpsorder

Order kan sändas via e-post eller integrerat till ert orderhanteringssystem baserat på formaten EDIFACT D96, cXML, xCBL eller Sveorder.

Katalog

En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på Proceedoformaten PRO FF V6, PRO XML CAT V6, Svekatalog eller EDIFACT D96 PRICAT.

Punch-out

Integration mellan leverantörens webbutik och Proceedos inköpsmodul baserat på OCI 3.0 eller 4.0, Visma Proceedo cXML format eller SFTI punch-out.

Ordererkännande/orderbekräftelse

Visma Proceedo stödjer integrerad ordererkännande/orderbekräftelse baserad på EDIFACT D96 eller xCBL format. Orderbekräftelser kan även manuellt skapas i Supplier Center™.

Leveransavisering

Visma Proceedo stödjer integrerad leveransavisering baserad på EDIFACT D96 format.

Kommunikation

Faktura-, order-, orderbekräftelse-, leveransavisering- och katalogintegrationer baseras på FTP eller HTTPS-kommunikation. Filer kan även postas manuellt via Visma Proceedo Supplier Center™.