Gemensamt inköpsarbete och Inköpssystemet

Gemensamt inköpsarbete – filosofin

För att kunna ge våra medborgare bra vård även i framtiden måste vi i Landstinget Gävleborg använda våra resurser på bästa sätt. Under 2009 påbörjade Landstinget Gävleborg förändringen av inköpsarbetet för att använda landstingets resurser på bästa sätt. När vi förändrar inköpsarbetet och inför ett nytt inköpssystem använder vi våra pengar och vår tid på ett bättre sätt nu och i framtiden. Vi kan använda mer av tiden till vår kärnverksamhet – sjukvård – och pengarna räcker längre.

Inköpssystemet – IT-stödet, verktyget

En av förutsättningarna att nå dit vi vill med ett effektivt inköpsarbete heter inköpssystemet och är ett elektroniskt, enhetligt system för beställning av allehanda varor och tjänster Landstinget Gävleborg kan behöva. Inköpssystemet ska effektivisera hanteringen av avtal, produktsök, elektroniska beställningar och fakturarutiner.

Vi förenklar arbetet vid inköp och gör det lättare att beställa på rätt sätt.