Region Gävleborg ställer miljökrav

Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och entreprenader.

Miljöpolicyn och miljöprogrammet är Region Gävleborgs styrande dokumentet som säger att miljöhänsyn och etiskt hänsynstagande ska tas när vi upphandlar och köper in varor, tjänster och entreprenader.
Miljö- och hållbarhetsenheten och Inköpsavdelningen samarbetar för att ställa miljökrav i upphandlingar.

Upphandling är ett effektivt verktyg för att minska landstingets miljöpåverkan.

Gemensam uppförandekod för leverantörer

Sedan 2010 arbetar Region Gävleborg med att utveckla arbetet kring socialt ansvarstagande i upphandling. Det görs i samarbete med landstingets leverantörer. Vi arbetar aktivt med miljö och socialt ansvar i samband med produktionen.