Att vara leverantör i Region Gävleborg

Region Gävleborg gör löpande upphandlingar enligt LOU (Lag om offentlig upphandling) samt LOV (Lag om valfrihetssystem).

Som leverantör är det viktigt att löpande bevaka upphandlingsunderlagen.

Där kan leverantörer hämta aktuella anbudsunderlag. Efter genomförd upphandling utvärderas anbuden och avtal tecknas med den eller de leverantörer som har det vinnande anbudet.

Region Gävleborg arbetar aktivt med att förbättra och utveckla inköpsarbetet. En del av detta består av att leverantörer och verksamheter inom Region Gävleborg tillsammans ser över om något i leveransen kan utvecklas. Inom ramen för det vi kallar leverantörsutveckling går vi igenom Region Gävleborgs och/eller leverantörens över tid förändrade behov.

Ett annat steg i utvecklingen av vårt inköpsarbete är att vi inför ett inköpssystem för elektroniska avrop på befintliga avtal och mottagning av elektroniska fakturor för automatisk matchning mot lagda order.

Även här behöver vi din hjälp som leverantör att bli mer effektiva och skapa möjligheten till större avtalstrohet. För leverantören innebär det mer försäljning.

Det är Inköpsavdelningen inom Region Gävleborg som ansvarar för alla Region Gävleborgs upphandlingar. Tillsammans uppgår inköpen till cirka 3,5 miljarder kronor per år.