Framstegsdagen 2022

2022 års inspirationsdag för hållbar regional utveckling hade temat omställning. Under dagen synliggjordes resultaten av det regionala utvecklingsarbetet med fokus på vad det innebär att ställa om inom regional utveckling.

Den 12 maj välkomnades över 200 deltagare, både fysiska och digitala, till Framstegsdagen 2022. De som deltog fysiskt fick en heldag på CFL i Söderhamn.

Under den fullspäckade dagen hade deltagarna möjlighet att både ta del av, och ha en aktiv roll i läget i länet just nu. Inspirerande föreläsningar och goda exempel varvades med produktiva verkstäder och tillfällen till samskapande och dialog.

Läs mer om de goda exempel och verkstäder som presenterades och genomfördes under dagen: Goda exempel och verkstäder.