Webbutbildning om samverkansregler med företag i life science-branschen

Samverkansreglerna är ett stöd för hälso- och sjukvården och företag i life science-branschen för att samverka med varandra inom olika områden, till exempel vid fortbildning, produktinformation och serviceinformation.

Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården som har kontakt eller samarbete med företag i sektorn.

Mer information om utbildningen finns på SKR:s webbplats