Utbildningsfilmer om amning - fördjupning

Här finns sex korta utbildningsfilmer med fördjupade kunskaper som rör hela amningsperioden.

WHO-koden

Amningsmönster

Amning och introduktion av annan kost

Sugen på sömn och spädbarnskolik

Handgriplig amningshjälp

Stödets betydelse för amning