Utbildning i palliativ vård

För att öka kunskapen i palliativ vård erbjuder Region Gävleborg olika utbildningsmöjligheter.

Betaniastiftelsens webbaserade utbildning, Palliation ABC finns i kompetensportalen. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med patienter i behov av palliativ vård och tar ca 3,5 timme att göra. Det är en utbildning som Region Gävleborg rekommenderar att alla som möter dessa i sitt dagliga arbete ska genomföra. Utbildningen kan också nås direkt via Betaniastiftelsens hemsida.

För ST-läkare anordnas två gånger per år en tvådagars ST-kurs i palliativ medicin i Gävle. Målet med utbildningen är att alla läkare oavsett var de arbetar ska ha en grundkompetens i allmän palliativ medicin.

En tvådagarsutbildning i palliativ vård som i första hand vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom slutenvård, öppenvård och kommunal vård i länet anordnas två gånger per år och utbildningsorterna kommer att variera mellan Gävle, Hudiksvall, Bollnäs/Söderhamn för att så många som möjligt ska kunna delta.

Palliativ vård - utbildning våren 2020