Utbildning i palliativ vård

För att öka kunskapen i palliativ vård erbjuder Region Gävleborg olika utbildningsmöjligheter.

Sedan i höstas finns Betaniastiftelsens webbaserade utbildning, Palliation ABC, i kompetensportalen (som endast medarbetare inom Region Gävleborg har åtkomst till). Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med patienter i behov av palliativ vård och tar ca 3,5 timme att göra. Det är en utbildning som Region Gävleborg rekommenderar att alla som möter dessa patienter i sitt dagliga arbete ska genomföra. Utbildningen kan också nås direkt via Betaniastiftelsens hemsida.

För ST-läkare anordnas två gånger per år en tvådagars ST-kurs i palliativ medicin i Gävle. Målet med utbildningen är att alla läkare oavsett var man arbetar ska ha en grundkompetens i allmän palliativ medicin.

En tvådagarsutbildning i palliativ vård som i första hand vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom slutenvård, öppenvård och kommunal vård i länet anordnas två gånger per år.