Utbildning för handledare

Webbutbildning som förbereder dig på uppdraget som handledare. Utbildningen riktar sig framförallt till handledare inom hälso- och sjukvård, men den kan också användas för annan handledning.

Syftet med utbildningen är att ge dig som handledare övergripande kunskap och förståelse för handledning samt att den ska förbereda dig på uppdraget så att du känner dig förberedd och trygg att handleda.

Utbildningen består av två delar och varje del tar cirka 20-30 minuter att genomföra.

Del 1 - Introduktion

Introduktionen handlar om hur Region Gävleborg ser på handledning och vad det innebär. Till exempel vad handledaren har för ansvar i att skapa förutsättningar för lärande genom dialog och reflektion.

Webbutbildning för handledare del 1

Del 2 - Handledning i praktiken

Den andra delen i utbildningen kan användas för förberedelser i mötet med studenter och inför varje handledning. Den innehåller förslag på praktiska förberedelser och checklistor som kan skrivas ut.

Fokus ligger på vikten av att bemötande och lärande ska utgå från studenten. Utbildningen ger också konkreta tips på hur samtalet kan användas som pedagogiskt verktyg.

Webbutbildning för handledare del 2