Riktade hälsosamtal med 40-åringar

Introduktion för dig som ska hålla i riktade hälsosamtal med 40-åringar.

Syfte/bakgrund

Syftet är att få kunskap om arbetssätt och metod för att genomföra riktade hälsosamtal med 40-åringar.

Program

Bakgrund och metod för Gävleborgs riktade hälsosamtal med 40-åringar samt information och enkla råd kring levnadsvanor.

Målgrupp

Nya hälsosamordnare som ska genomföra riktade hälsosamtal i primärvården.

Tid och plats

8 december 13.00-16.00 via Teams eller i konferensrum Björnen, Gävle sjukhus, hus 38, ingång 11.

Anmälan

Anmälan senast 7 dagar innan tillfället.

Externa vårdgivare anmäler sig och får mer information om utbildningarna av sara.sjolin@regiongavleborg.se.

Medarbetare inom Region Gävleborg anmäler sig och får mer information om utbildningarna via kompetensportalen.

Förkunskaper

Besök www.regiongavleborg.se/halsosamtal och läs igenom manualen för hälsosamtal samt kolla igenom övrig information som finns där. Det är även bra att genomföra livsstilskursen på www.sundkurs.se. Du bör även ha genomfört eller planerar genomföra grundkurs i Motiverande samtal.

Kursledare

Sara Sjölin, folkhälsa och hållbarhet

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.