Palliativ vård - utbildning i oktober

I höst, med start i oktober, anordnar palliativa teamen en tvådagarsutbildning i palliativ vård som i första hand vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom slutenvård, öppenvård och kommunal vård i länet.

Innehållet i utbildningen kommer att baseras på hörnstenarna i den palliativa vården; teamarbete, symtomlindring, kommunikation och närståendestöd.

Program kommer senare.

Förkunskaper

Föreläsarna uppmuntrar deltagarna att göra den webbaserade utbildningen Palliation ABC, före första utbildningstillfället.

Utbildningen kan nås direkt via Betaniastiftelsens hemsida.

Medarbetare i Region Gävleborg har åtkomst till webbutbildningen Palliation ABC i kompetensportalen

Tid och plats

3 och 10 oktober på Gävle sjukhus, konferensrum Ryttaren, ingång 12.

Utbildningen startar i Gävle och kommer fortsättningsvis att anordnas två gånger per år på olika utbildningsorter.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan

Sista anmälningsdag 15 september 2019.

Till anmälan

Medarbetare i Region Gävleborg anmäler sig via kompetensportalen.

Kontakt

Frågor om utbildningen besvaras av:

Ulla K Eriksson, vårdenhetschef 026-53 15 17

Eva Sund, utbildningssamordnare 072-227 94 11