Orosanmälan vid misstanke om att barn far illa

Webbutbildning om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa.

Syftet med utbildningen är en ökad efterlevnad av Socialtjänstlagen vid misstanke om att barn far illa. Samsyn, kunskap och tydliga rutiner ger trygghet och förmåga för att kunna agera för barnets bästa.

Utbildningen består av fyra delar. Första delen ger övergripande kunskap om processen – hur det går till att göra en orosanmälan. I de andra tre delarna fördjupar du dig i olika typer av utmaningar som du kan ställas inför när du ska göra en orosanmälan.

Varje del av utbildningar tar ungefär 20 minuter att genomföra. 

Orosanmälan vid misstanke om att barn far illa – webbutbildning