Motiverande samtal - Grundutbildning

Syfte

Syftet med kursen är att få ett evidensbaserat verktyg som främjar motivation och beteendeförändring. Underlättar vid olika förändringsprocesser. Målet är att främja och stödja motivation och beteendeförändring hos patient/klient/kund enligt MI-principer. 

Program

  • Bakgrund och historik
  • Grundprinciper och förhållningssätt
  • Förändringsmodellen
  • Motivation
  • Förändringsprat
  • Lyssnadsteknik och kommunikationsfärdigheter
  • Framgångsrika strategier vid beteendeförändringar
  • Övningar
  • Litteratur och websidor

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som hälso- och sjukvårdspersonal.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildare 

Lotta Åberg.

Frågor

Frågor kring utbildningen ställs till Ulrika Olsson, Folkhälsa och hållbarhet, ulrika.olsson@regiongavleborg.se

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Mer information och anmälan i Kompetensportalen