Motiverande samtal - Fördjupning

Att ge deltagaren fördjupande kunskaper inom MI. Deltagarna får öva sig i helheten samt repetera och fylla på kunskap, fördjupa, förbereda de inom MI förekommande beståndsdelarna.

Syfte

Att ge deltagaren fördjupade kunskaper inom MI. Deltagarna får öva sig i helheten samt repetera och fylla på kunskap, fördjupa, förbereda de inom MI förekommande beståndsdelarna. Syftet är att främja och stödja motivation och beteendeförändring hos patient/klient.

Program

  • Repetition
  • Fördjupande kunskaper
  • Motståndshantering
  • Motivation
  • Övningar
  • Litteratur och websidor

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal som tidigare har gått grundutbildning MI och som vill repetera och träna på MI

Utbildare

Lotta Åberg

Frågor

Frågor kring utbildningen ställs till Ulrika Olsson, Folkhälsa och hållbarhet, ulrika.olsson@regiongavleborg.se
KOSTNAD
Kursen är kostnadsfri.